Rejestracja lektora
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Hasło
Powtórz hasło
Kraj pochodzenia
Język natywny
Strefa czasowa
Kraj aktualnego zamieszkania
Miasto
Kod
Ulica
Numer domu
Numer mieszkania
Pesel
Osoba fizyczna nie prowadząca
działalności gospodarczej
Osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą
Przedsiębiorca z osobowością prawną
Gdzie płacisz podatki (wybierz kraj)
Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie mi faktur VAT przez firmę Speaktonative Sp. z o.o. w formie elektronicznej (w tym plików PDF) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2012 poz 1528) wraz z późniejszymi zmianami art. 2 pkt 31 i 32 ustawy).
Adres e-mail do przesłania faktury
Inne dane do faktury
Kraj aktualnego zamieszkania
Miasto
Kod
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Nip
Oświadczam, że wyrażam zgodę na brzmienie regulaminu dostępnego na www.speak2native.com i oraz zobowiązuję się do stosowania zawartych w nim zasad.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - Speaktonative Sp. zo.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn.zm.) danych przekazywanych zgodnie z niniejszym regulaminem w celu świadczenia zamówionych usług wraz z oświadczeniem, że dane zostały podane dobrowolnie i że Uczestnik poinformowany został o przysługującym mu prawie wglądu do swoich danych i prawie do ich poprawienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Speaktonative Sp. z o.o. informacji handlowych i marketingowych na wskazany przez uczestnika adres e-mail lub telefon komórkowy, zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn.zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.